Powrót do Bierzmowanie

Dla młodzieży

Ogłoszenia

Ogłoszenia, wiadomości i informacje na czas do Bierzmowania 2017

 

 1. Osoby nieobecne więcej niż 2 razy mają obowiązek przyniesienia animatorom usprawiedliwienia pisemnego od rodziców bądź zwolnienia lekarskiego do 26 marca! (Ostatecznym terminem jest 27 marca do ks. Krzysztofa, który od 17.00 do 18.00 będzie pełnił dyżur w kancelarii).
 2. W Wielkim Poście obowiązuje obecność na Gorzkich Żalach (min.1 raz) oraz na Drodze Krzyżowej (min. 3 razy). Osoby mające braki w indeksach (np. w różańcu) mają obowiązek większej liczby nabożeństw. W Wielkim Poście obowiązkowa jest spowiedź (spowiedź jest konkretnym wyznacznikiem życia sakramentalnego bez którego trudno jest mówić o dojrzałym chrześcijaństwie)! Jest to warunek konieczny do kontynuowania przygotowań.
 3. Osoby, które były nieobecne więcej niż 2 razy na spotkaniach, mają słabą frekwencję na mszach św., nabożeństwach etc. udowadniają tym samym, że nie biorą czynnego udziału w przygotowaniach i mogą nie być dopuszczone do sakramentu bierzmowania.
 4. Osoby, które zostały ochrzczone poza naszą parafią mają obowiązek przyniesienia metryk chrztu na spotkanie 23 kwietnia (do pobrania w kancelarii parafii chrztu).
 5. Również do 23 kwietnia należy wybrać imię patrona (trzeba wybrać imię świętego/świętej i umieć uzasadnić wybór, więc trzeba poznać historię życia danej osoby i obrać ją jako swojego szczególnego opiekuna). Na spotkaniu 14 maja w grupach każdy będzie prezentował postać swojego patrona (około 5-7 minut na to, aby przedstawić historię życia i powiedzieć dlaczego akurat ta konkretna osoba będzie moim patronem).
 6. Do Bierzmowania należy wybrać świadka i zapytać go o zgodę oraz możliwość przybycia na bierzmowanie. Świadek bierzmowania musi spełnić takie same kryteria jak rodzic chrzestny, czyli:
 • posiadać bierzmowanie
 • cieszyć się nienaganną opinią i jasnością wiary
 • móc przystępować do sakramentów (osoby żyjące w powtórnych związkach nie mogą pełnić takiej funkcji)
 • świadkiem bierzmowania może być rodzic chrzestny, ale nie musi
 • świadek musi pobrać z kancelarii parafialnej zaświadczenie, że spełnia powyższe warunki (jeśli świadek mieszka na terenie naszej parafii nie musi dostarczać zaświadczenia)
 1. Na spotkanie 23 kwietnia należy przynieść zaświadczenie od świadka bierzmowania, podanie (napisane własnoręcznie – szczegóły w oddzielnej zakładce).
 2. Ważne spotkanie organizacyjne dla rodziców (bez młodzieży) odbędzie się w piątek 21 kwietnia o godz. 19.30 w kaplicy. Proszę przygotować ofiarę w wysokości 100PLN (bardzo proszę o poinformowanie rodziców).

Ofiara będzie przeznaczona na:

 • Wystrój kościoła (kwiaty, sprzątanie, dekoracje, opłacenie ludzi, którzy to wykonają)
 • Pamiątki bierzmowania dla Was
 • Zobowiązania Parafii wobec kurii (indeksy, przyjazd biskupa, opłaty i ofiara za Mszę Świętą sprawowaną przez biskupa w Waszej intencji oraz opłata na fundusz kurialny)
 1. Harmonogram spotkań:
 • 12.03           17.30 w kaplicy (z księdzem)
 • 26.03           17.00 (wyjątkowo) w grupach
  [należy przynieść zaległe usprawiedliwienia i opinie katechety w indeksie]
 • 8.04             9.30-17.00 wyjazd na Diecezjalny Dzień Młodzieży w Wilanowie [punktualnie 9.30!]
 • 23.04           17.30 w kaplicy (z księdzem)
  [termin przyniesienia dokumentów: metryk chrztu, zaświadczenia nt świadka, własnoręcznie napisanego podania oraz ofiary, jeśli rodzice nie przynieśli 21 kwietnia]
 • 14.05!           Egzamin 16.00! PUNKTUALNIE! należy zabrać indeksy! (dotyczy tych osób, które nie były wyczytane na ostatnim spotkaniu z księdzem, jeśli ktoś nie ma pewności, to niech przyjdzie koniecznie)
 • 14.05           17.00 (!) w grupach
  [prezentacje nt patronów, każda ma trwać 5-7 minut]
 1. Przed bierzmowaniem należy przyswoić na pamięć teksty liturgiczne związane z sakramentem bierzmowania (oddzielna zakładka).
 2. Próby liturgiczne w kościele:
  Poniedziałek 22.05.2017 po Mszy wieczornej o godz. 19.30 (bez świadków)
  Poniedziałek, 29.05.2017 po Mszy wieczornej o godz. 19.30 (bez świadków)
  Wtorek, 30.05.2017 o godz. 19.30 (ze świadkami)
  Środa, 31.05.2017 o godz. 19.30 spowiedź
  Czwartek 1.06.2017 BIERZMOWANIE o godzinie 18:00. Tego dnia spotykamy się o 17:00 w kaplicy na odprawę liturgiczną, 17:30 zasiadamy w kościele. Świadkowie zaproszeni są na 17:30.

Teksty

Dialog przed przyjęciem bierzmowania.

Teksty na czerwono należy opanować na pamięć. Pozostałe pełnią rolę kontekstu i wskazują, kiedy się je wypowiada.

Kapłan:
Czcigodny Ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży parafii św. Anny w Grodzisku Mazowieckim?

Biskup:
Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia.

Kapłan:
Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty.

Biskup:
Drodzy Bracia i Siostry, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Kandydaci:
Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

Wszyscy:
Amen

 

Wyznanie Wiary

Biskup:
A teraz, zanim otrzymacie Ducha Świętego, wspomnijcie na wiarę, którą wyznaliście na chrzcie świętym albo którą wasi rodzice i chrzestni wyznali razem z Kościołem w dniu waszego chrztu. Pytam każdego z was: Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i zwodniczych obietnic?
Kandydaci:
Wyrzekam się.
Biskup:
Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
Kandydaci:
Wierzę.
Biskup:
Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy; umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?
Kandydaci:
Wierzę.
Biskup:
Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy?
Kandydaci:
Wierzę.
Biskup:
Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
Kandydaci:
Wierzę.
Biskup:
Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Wszyscy:
Amen.

Liturgia sakramentu bierzmowania – indywidualnie

N., Przyjmij znamię daru Ducha Świętego.
Bierzmowany:
Amen.
Biskup:
Pokój z tobą.
Bierzmowany:
I z duchem twoim

Podanie

miejscowość i data

imię i nazwisko,
Klasa …..
Nazwa szkoły

Jego Ekscelencja
ks. Kazimierz Kard. Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi Sakramentu Bierzmowania. Wstąpiłam w poczet Kandydatów do Bierzmowania, ponieważ …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………….. .

Do przyjęcia tego sakramentu przygotowywałem (am) się  się przez……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………….. .
(np. poprzez udział w Mszach Świętych, spowiedź, przyjmowanie Komunię Świętą , spotkania formacyjne, katechizację).

Na swojego patrona (patronkę) wybrałem (wybrałam)  …………………………………………………………………….,ponieważ……….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….

Z poważaniem
……………………….

Uwagi:

 • Kartka A4 gładka
 • Wyraźne pismo (ręczne!)
 • Marginesy Lewy 2cm, góra 2,5cm, prawy 2cm, dół 2,5cm.
 • Rozplanuj tekst tak, aby nie był ściśnięty
 • napisz w jednym zdaniu dlaczego chcesz przystąpić do bierzmowania
 • napisz w jednym zdaniu, jak się przygotowywałeś do przyjęcia tego sakramentu
 • napisz w jednym zdaniu, dlaczego wybrałeś tego a nie innego patrona. (Patronem może być ten, kto aktualnie znajduje się w Martyrologium Rzymskim na podstawie którego opracowuje się Litanię do Wszystkich Świętych).

Egzamin

Pytania egzaminacyjne

Należy przeczytać 5,6 i 7 rozdział ewangelii według św. Mateusza. Pytania będą dotyczyć treści tych trzech rozdziałów.

Należy koniecznie przynieść uzupełniony indeks z wpisem nauczyciela religii, z wpisanym imieniem patrona i jego główną charakterystyką.

Osoby, wobec których ksiądz, animatorzy i katecheci nie mają zastrzeżeń będą zwolnione z egzaminu.

Permalink do tego artykułu: http://swietaanna.nazwa.pl/?page_id=1251