Sakramenty

Permalink do tego artykułu: http://swietaanna.nazwa.pl/?page_id=49

Bierzmowanie

Kto może przyjąć sakrament bierzmowania Kanon 889 Kodeksu prawa kanonicznego w §1 mówi: Zdatnym do przyjęcia bierzmowania jest każdy i tylko ten, kto został ochrzczony, a nie był jeszcze bierzmowany. Warunkiem bezwzględnym do ważnego przyjęcia tego sakramentu jest chrzest. Osoba, która nie została ochrzczona, nie może ważnie być bierzmowaną, nawet, gdyby uczestniczyła w ceremonii podczas …

Chrzest

Dokumenty potrzebne do spisania aktu chrztu: świadectwo urodzenia dziecka (USC) świadectwo ślubu kościelnego rodziców dane chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania) zaświadczenie z parafii zamieszkania, że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego Chrzestni Prawo Kościoła wymaga aby przyjmujący chrzest, jeśli to możliwe, posiadał chrzestnego (por. kan. 872 KPK). Dla każdego …

I komunia

Komunia św. jest spotkaniem z osobowym Bogiem pod postaciami Chleba i Wina. Gdybyśmy doceniali w pełni wartość tego spotkania to – jak pisała św. Teresa z Lisieux – „służby porządkowe musiałyby kierować ruchem u wejścia do kościołów”. Obecnie zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu Polski z 1971 r. dzieci przystępują do Pierwszej Komunii św. w drugiej …

Małżeństwo

Czas załatwienia formalności przedślubnych Kandydaci do małżeństwa powinni obowiązkowo zgłosić się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu. Nauki przedmałżeńskie Nauki przedmałżeńskie prowadzone są w naszej parafii i odbywają się w niedziele o godz. 17.00, w najbliższym czasie w następujących terminach: od 15 kwietnia 2018r.   Poradnia Rodzinna mgr Anna Powązka tel. …

Sakrament Pokuty

Sakrament pokuty Kościół katolicki uczy, że Bóg przez posługę upoważnionego kapłana obdarowuje przebaczeniem ochrzczonego grzesznika, jeżeli ten żałuje za grzechy, wyznaje je i jest gotowy za nie zadośćuczynić. Obdarowuje go też mocą potrzebną do rozpoczynania „od początku” (por. Mt 18, 18; J 20, 20-24). Kto jest świadom popełnienia ciężkiego grzechu, zobowiązany jest przyjąć sakrament pokuty. …