Powrót do Sakramenty

Sakrament Pokuty

KonfesjonalSakrament pokuty

Kościół katolicki uczy, że Bóg przez posługę upoważnionego kapłana obdarowuje przebaczeniem ochrzczonego grzesznika, jeżeli ten żałuje za grzechy, wyznaje je i jest gotowy za nie zadośćuczynić. Obdarowuje go też mocą potrzebną do rozpoczynania „od początku” (por. Mt 18, 18; J 20, 20-24). Kto jest świadom popełnienia ciężkiego grzechu, zobowiązany jest przyjąć sakrament pokuty. Ale też innych chrześcijan zachęca się do regularnego przystępowania do tego sakramentu. Jest on bowiem ogromną pomocą w życiu chrześcijańskim.

Nie zazna szczęścia, kto błędy swe ukrywa; kto je wyznaje, porzuca – ten miłosierdzia dostąpi. Prz 28,13.

Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. 1 J 1, 10.9.

Jeśli dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu pełnego poznania prawdy, to już nie ma dla nas ofiary przebłagalnej za grzechy, ale jedynie jakieś przerażające oczekiwanie sądu i żar ognia, który ma trawić przeciwników. Kto przekracza Prawo Mojżeszowe, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. Pomyślcie, o ileż surowszej kary stanie się winien ten, kto by podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew Przymierza, przez którą został uświęcony, i obelżywie zachował się wobec Ducha łaski. Znamy przecież Tego, który powiedział: Do Mnie należy pomsta i Ja odpłacę. I znowu: Sam Pan będzie sądził lud swój. Straszną jest rzeczą wpaść w ręce Boga żyjącego. Hbr 10, 26-31.

„Miłosierdzie drugim imieniem miłości” – Jan Paweł II

 

Spowiedź w naszej parafii:

  • podczas każdej mszy św.
  • na 15 min. przed pogrzebem
  • w pierwszy piątek miesiąca od godz. 17.30 do 19.30 (nie ma koronki i nie ma mszy św. o godz. 19.30)
  • spowiedź podczas Triduum Paschalnego w Wielki Piątek od godziny 7:00 do północy, z przerwą na Liturgię Męki Pańskiej w godzinach 19:00 do 21:30. W Wielki Czwartek i w Wielką Sobotę spowiedzi nie będzie.

 

Permalink do tego artykułu: http://swietaanna.nazwa.pl/?page_id=53