Powrót do Sakramenty

I komunia

hostiaKomunia św. jest spotkaniem z osobowym Bogiem pod postaciami Chleba i Wina. Gdybyśmy doceniali w pełni wartość tego spotkania to – jak pisała św. Teresa z Lisieux – „służby porządkowe musiałyby kierować ruchem u wejścia do kościołów”.

Obecnie zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu Polski z 1971 r. dzieci przystępują do Pierwszej Komunii św. w drugiej klasie szkoły podstawowej. Godzi się przypomnieć, że jeszcze pół wieku temu w wielu parafiach praktykowano wczesną Komunię św. Realizowano w ten sposób zalecenie Piusa X, nazywanego „papieżem dzieci i Eucharystii”, wprowadzone 8 sierpnia 1910 r. dekretem „Quam singulari”. Uważał on, że dziecko przyjmujące Komunię św. nie musi znać wszystkich prawd katechizmowych. Wystarczy, że odróżnia Chleb Eucharystyczny od chleba, którym karmimy się każdego dnia. Ojciec Święty żywił nadzieję, że dzięki temu będzie więcej świętych dzieci. On sam również przyjął wczesną Komunię św. Jan Paweł II w 1987 r. w Tarnowie powiedział do duchowieństwa, że praktyka ta zaowocowała licznymi powołaniami kapłańskimi i zakonnymi.

lornetkaDzień Pierwszej Komunii św. jest dla chrześcijanina jednym z najważniejszych w życiu. Jako rodzice, chrzestni czy krewni uczestniczący w uroczystości, nie zaniedbajmy okazji, aby razem z dzieckiem przystąpić w tym dniu do Stołu Pańskiego, ofiarowując Komunię św. w jego intencji. Od naszej roztropności w dużym stopniu będzie zależeć, jak dziecko przeżyje ten niezwykły dzień i jakie wspomnienia zachowa na całe życie.Spotkania rodzinne, które towarzyszą uroczystości, są pięknym i wartym kultywowania zwyczajem, ale należy dostosować je do przeżyć religijnych tego dnia.

Dzieci do Komunii przygotowują się podczas katechezy w szkole. W wyznaczonych terminach o godz. 16.00 jest odprawiana msza św. dla rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej.

Harmonogram na rok 2019:
II niedziela maja – 12.05 – rocznica I komunii św.
III niedziela maja – 19.05 – I komunii św. SP nr 1
IV niedziela maja – 26.05 – I komunii św. SP nr 6

Msze Św. dla dzieci ze szkoły Nr 1 oraz ze szkoły Nr 6 i ich rodziców odbywać się będą od października br. Szczegóły będą podane dzieciom w szkołach oraz w ogłoszeniach parafialnych.

 

Permalink do tego artykułu: http://swietaanna.nazwa.pl/?page_id=55